يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
به وب سایت مرکز پزشکی، آموزشی، درمانی و پژوهشی شهید دکتر لبافی نژاد خوش آمدید.
منو اصلی
 
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در دی ماه 97.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود فایل : لیست اتاق عمل اتندینگ در دی ماه97.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران دی97.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران بیهوشی آذر 97.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در آذر ماه 97.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : لیست_اتاق_عمل_اتندینگ_در_آبان_ماه97.pdf           حجم فایل 142 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در آبان ماه 97.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران شهریور97.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در شهریور ماه 97.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در مردادماه 97.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران بیهوشی مرداد 97.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران بیهوشی تیر 97.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در تیر ماه 97.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران بیهوشی خرداد97.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در خردادماه 97.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران بیهوشی اردیبهشت 97.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود فایل : لیست_کشیک_اتندینگ بیهوشی_در_اردیبهشت_ماه.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران اسفند 96.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در اسفند ماه 96.pdf           حجم فایل 184 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در بهمن ماه 96.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران دستیاران بهمن 96.pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران دی96.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در دیماه 96.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در آذر ماه 96.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران آذر 96.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران آبان 96.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در آبان ماه 96.pdf           حجم فایل 188 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در مهر ماه 96.pdf           حجم فایل 188 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران بیهوشی مهر96.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران شهریور 96.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در شهریورماه 96.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : کشیک دستیاران مرداد96.pdf           حجم فایل 157 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ بیهوشی در مرداد ماه 96.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ -بیهوشی تیرماه 96.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران-بیهوشی تیر96.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک دستیاران خرداد 96.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود فایل : لیست کشیک اتندینگ در خرداد ماه 96-بیهوشی.pdf           حجم فایل 121 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.