نام و نام خانوادگی: دکتر محسن نفر

تخصص: متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی

      رتبه علمی: استاد

بخش داخلی مردان:

بخش داخلی مردان بیمارستان لبافی نژاد در طبقه دوم، بال چپ بیمارستان واقع و

داراي 26 تخت فعال مي باشد.

 سرپرستار بخش: خانم آتوسا جلیلوند

 

بخش داخلی زنان:

بخش داخلی زنان بیمارستان لبافی نژاد در طبقه اول بیمارستان واقع شده و

 داراي 21 تخت فعال مي باشد.

 سرپرستار بخش: خانم هیلا بذرپاش

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب