نام و نام خانوادگی: دکتر داوود یادگاری

تخصص: متخصص بیماریهای عفونی

      رتبه علمی: استاد

بخش عفونی:

بخش عفونی بیمارستان لبافی نژاد یکی از بخش های فعال آموزشی، پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در طبقه اول بیمارستان واقع شده است.

اين بخش داراي 28 تخت فعال مي باشد.

 

سرپرستار بخش: خانم مهرنوش شهیدی

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب