بیماران محترم می توانند جهت بهره مندی از خدمات بخش رادیولوژی و

سونوگرافی بیمارستان لبافی نژاد با در دست داشتن نسخه پزشک به

این واحد مراجعه نمایند.

این بخش در در تمامی روزهای هفته به صورت شبانه روزی در

بیمارستان لبافی نژاد و در روزهای شنبه تا چهارشنبه شیفت صبح و عصر

و پنجشنبه ها فقط در نوبت صبح پذیرای بیماران می باشند.

تلفن تماس رادیولوژی بیمارستان: 23602059 و 23602060

تلفن تماس رادیولوژی پلی کلینیک: 23602691 و 23602685

 

خدمات واحد بیمارستان: رادیوگرافی ساده و تخصصی، سونوگرافی ساده و داپلر

خدمات واحد پلی کلینیک: سونوگرافی و سی تی اسکن

 

رییس بخش: آقای دکتر رضا فرجاد

سوپروایزر واحد بیمارستان: آقای محمد زندمقدم

سوپروایزر کلینیک: آقای رضا قاسم زاده

 

 
   

 

رادیولوژی
https://labafinejad.tamin.ir//html/item/2101
سونوگرافی
https://labafinejad.tamin.ir/html/item/2104
سی تی اسکن
https://labafinejad.tamin.ir//html/item/2102


 

فایل‌ها