بیماران محترم می توانند جهت بهره مندی از خدمات

 بخش پزشکی هسته ای بیمارستان لبافی نژاد با در

 دست داشتن نسخه پزشک به این واحد مراجعه نمایند.

   
 

این بخش در تمامی روزهای هفته از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 عصر  پذیرای بیماران

می باشند.

تلفن تماس: 23602101

 

رییس بخش: دکتر عارف هومن

هیات علمی بخش: دکتر سمانه حسین زاده

سوپروایزر بخش: آقای محمدجواد قاسمی زاده

     
پزشکی هسته ای
https://labafinejad.tamin.ir/html/item/1908

 

فایل‌ها