ماموریت کتابخانه بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد:

تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان و حمایت از تلاشها در جهت ارتقای سلامت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.

اصول ارزشی ماموریت

  • ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان ارائه می کنند.
  •  نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطلاعات و فناوری اطلاعاتی به اشتراک میگذارند.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب