واحد توسعه تحقیقات بالینی

سامانه ها

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه "آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد
کارگاه"آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد برگزار شد

برگزاری کارگاه "آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد

برگزاری کارگاه "آزمونهای آماری مناسب جهت تحلیل داده های علوم پزشکی" در بیمارستان لبافی نژاد

جشن شروع سال تحصیلی
برگزاری جشن شروع سال تحصیلی

جشن شروع سال تحصیلی

جشن شروع سال تحصیلی 1403-1402 در بیمارستان لبافی نژاد برگزار شد.

برگزاری کارگاه Small Group Teaching
برگزاری کارگاه Small Group Teaching

برگزاری کارگاه Small Group Teaching

کارگاه Small Group Teaching در تاریخ نهم شهریور ماه 1402 در سالن همایش بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار گردید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب